Termín: Streda, 5.septembra 2018, od 9:00 do 15:00 šprintérsko-skokanský dvojboj ZŠ, od 16:00 JBL JUMP FEST skokansko – šprintérska show

Miesto: Súťaže prebiehajú na skokanskej rampe a na šprintérskej rovinke s 3 dráhami a povrchom Mondo na Alžbetinej ulici v Košiciach

Usporiadateľ : Atletika Košice o.z., mesto Košice a DSI Slovakia s.r.o.

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov – Mgr. Radoslav Dubovský

Vrchník skokanských pretekov – Slavomír Sekelský

Vrchník šprintérskych pretekov – Ľuboš Jošťák

 

Disciplíny:

Šprintérsko-skokanský dvojboj žiakov ZŠ“

2-boj (50 yardov a skok do diaľky)

Termín: 5.9.2018, 9:00 – 15:00

 

Šprint na 30m až 50 yardov a skok do diaľky detí ročníkov 2012 a mladších

Termín: 5.9.2018, 15:00 – 15:20

 

 „JBL JUMP FEST“ Skokansko – šprintérska show s účastníkmi ME, OH, ME do 22 rokov, finalistov MS 2017 v Londýne a účastníkmi Majstrovstiev Európy v Berlíne.

Termín: 5.9.2018, 16:00 – 18:00

Podmienky účasti a pokyny:   „Šprintérsko-skokanský dvojboj žiakov ZŠ“ – 2-boj (50 yardov a skok do diaľky) Kategórie: žiaci základných škôl, ročníkov narodenia 2006-2011

Termín: 5.9.2018, 8:30 – 15:00

Šprint na 30m až 50 yardov a skok do diaľky detí ročníkov 2012 a mladších

ermín: 5.9.2018, 15:00 – 15:20  Za doprovodu rodičov.

 

„JBL JUMP FEST“ skokansko – šprintérska show

Disciplíny: diaľka a trojskok , šprint na 50 yardov, beh na 50 yardov prekážok

Kategórie: 3 muži a 3 ženy v každej skokanskej disciplíne, po 3 mužov v šprinte.

Pozvaní pretekári, účastníci ME, MS a OH

Termín: 5.9.2018, 16:00 – 18:00

Rozcvičenie v sektore: 15:20 – 16:00 (pred súťažou na Hlavnej ulici v parku)

Prihlášky: Školy, rodičia, prípadne kluby a krúžky do utorka 4.9.2018 do 12:00 e-mailom na : jumpfest@atletikakosice.sk. V prihláške uveďte meno, priezvisko, školu/klub, dátum narodenia. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov v súťažiach, Vám bude 4.9. do 13:00 spätným mailom potvrdená účasť Vašich pretekárov.V prípade otázok kontaktujte Jaroslavu Klesovú (po 20.8. 2018) na 0917 660 707,  jaroslavaklesova@zoznam.sk,

Štartovné: zdarma

Úhrada: Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky

 Protesty: Do 30 min. po úradnom vyhlásení výsledkov podľa pravidiel atletiky

Šatne: Budú k dispozícii len v provizórnych stanoch v mieste pretekov

Prezentácia:  Podľa pokynov v mieste disciplíny

Rozcvičovanie: V parku na Hlavnej ulici. Rozcvičenie na skokanskej rampe bude umožnené po prezentácii na disciplínu 30 min. pred začiatkom súťaže

Technické podmienky:

Súťažiaci „Elite“ Maximálna povolená dĺžka klincov je 6 mm. Meranie výkonov v skoku do diaľky bude pásmom. Meranie časov v šprintoch bude elektronickou časomierou.

 Žiaci súťažia v obuvi bez klincov

Č A S O V Ý   R O Z P I S JBL JUMP FEST  2018

 Streda, 5.9.2018

9:00 – 15:00     Šprintérsko-skokanský dvojboj žiakov ZŠ – dvojboj (50 yardov a skok do diaľky)

15:00 – 15:20   Šprint na 30m až 50 yardov a skok do diaľky detí ročníkov 2012 a mladších

16:00 – 18:00   „JBL JUMP FEST“ – Skokansko – šprintérska  show – diaľka a trojskok, 50 yardov, 50 yardov prekážok

Prípadné zmeny časového programu zverejní organizátor na FB  A WEBE JBL JUMP FEST!