Pozývame vás na druhý ročník atletickej súťaže žiakov základných škôl, ktorá obnovuje tradíciu niekdajších „pionierských olympiád“. Súťažiť sa bude opäť v klasickom šprintérsko-skokanskom dvojboji (šprint na 50 yardov a skok do diaľky).

Miestom súťaží bude šprintérska rovinka a špeciálne vytvorená rampa pre skok do diaľky na na Alžbetinej ulici v Košiciach. Použitý povrch na obe súťaže je od špičkovej talianskej firmy „MONDO“, na ktorom prebiehajú súťaže aj na olympijských hrách, majstrovstvách sveta či Európy. Bezprostredne po žiackej súťaži bude práve v týchto priestoroch prebiehať 3. ročník šprintersko-skokanského mítingu „JBL JUMP FEST“, na ktorý Vás ako divákov srdečne pozývame.

Vieme, že je to „šibeničný“ termín, vzhľadom k tomu, že školský rok sa začína len 3.9.2018.

Verím ale, že nájdete spôsob a ochotu sa na tejto akcii zúčastniť a umožniť deťom užiť si atletiku. Záštitu nad touto akciou majú dvojičky Danka a Janka Velďákové a Ján Volko, ktorí sa na Vašu účasť veľmi tešia.

Termín a miesto: Streda, 5.septembra 2018, od 9:00 do 15:00 – šprintérsko-skokanský dvojboj ZŠ

Súťaže budú prebiehať na skokanskej rampe a na šprintérskej rovinke na vytvorenom štadióne na Alžbetinej ulici hneď oproti katedrále Sv. Alžbety v Košiciach.

Usporiadateľ: Atletika Košice o.z. , Mesto Košice a DSI Slovakia s.r.o.

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov – Mgr. Radoslav Dubovský

Vrchník skokanských pretekov – Roman Žiga

Vrchník šprintérskych pretekov – Ľuboš Jošťák

Ambasádori – Danka a Janka Velďáková, Ján Volko

Disciplíny: „Šprintérsko-skokanský dvojboj žiakov ZŠ“ – 2-boj (50 yardov a skok do diaľky)

 Vekové kategórie : chlapci a dievčatá, ročníky 2006 až 2011 prihlásených školami, klubmi alebo rodičmi a aj deti predškolského veku. Ročníky 2012 a mladší prihlásení rodičmi (v individuálnych disciplínach, skok do diaľky a beh na 50 yardov a 30metrov)

 Podmienky účasti a pokyny:   „Šprintérsko-skokanský dvojboj žiakov ZŠ“ – 2-boj žiakov Základných škôl

Disciplíny: 50 yardov a skok do diaľky

Kategórie: Každá ZŠ môže prihlásiť jednotlivcov na súťaž v 2-boji:

žiaci ročník 2011  – 1 chlapec a 1 dievča

žiaci ročník 2010 – 1 chlapec a 1 dievča

žiaci ročník 2009 – 1 chlapec a 1 dievča

žiaci ročník 2008 – 1 chlapec a 1 dievča

žiaci ročník 2007 – 1 chlapec a 1 dievča

žiaci ročník 2006 – 1 chlapec a 1 dievča

V skoku do diaľky sa bude merať výkon z miesta odrazu. Počet pokusov bude prispôsobený počtu prihlásených žiakov (2 alebo 3 pokusy). Štartovať (skákať) budú spoločne dievčatá resp. chlapci v skupinách ročníkov 2006 až 2008, resp 2009 až 2011), pričom budú vyhodnocované výsledky podľa ročníku narodenia.

Vyhodnotenie celej súťaže prebehne po absolvovaní celej súťaže o 15,00. O 13,00 budú zverejnené priebežné výsledky na nástenke, resp. Na FB JBL JUMP FEST.

Prezentácia: 8:00 – 9:00 v sektore skoku do diaľky. Pri prezentácii budeme uprednostňovať deti r. 2009-2011, ktoré štartujú prvé. Prezentácia pre popoludňajší blok bude 12,00-12,30.

Deti ročníkov 2012 a mladší môžu štartovať bez predchádzajúceho prihlásenia, za prítomnosti rodiča (starého rodiča) od 15,00 do 15,30. Deti dostanú drobný darček.

Prihlášky:  Školy zasielajú prihlášky svojich žiakov menovite vo vyplnenom .xls formulári s uvedením ročníka do utorka 4.9.2018 do 12:00 e-mailom na adresy jumpfest@atletikakosice.sk.

SŤAHUJTE:  PRIHLÁŠKY JJF 2018

Je možná prihláška aj na mieste pretekov v čase prezentácie 9:00 – 10:00 v priestore skoku do diaľky na Alžbetinej ulici. Pre individuálne prihlášky rodičmi platí tiež termín 4.9.2018 do 12:00. Deti ročníkov 2012 a mladšie sa prihlasovať nemusia.

Školy sa môžu rozhodnuť o tom, či budú chcieť súťažiť v dopoludňajšom, alebo popoludňajšom bloku, vzhľadom k doprave a možnosti zostať na preteky dospelých.

V prípade otázok kontaktujte Jaroslavu Klesovú na 0917 660 707 jaroslavaklesova@zoznam.sk, po 20.8.

Šatne a toalety: stany na „štadióne“ na Alžbetinej ulici, verejné toalety na Dolnej bráne

Štadión: športovisko bude poskytovať možnosť dohľadu detí. Bude ohraničené tribúnami a bezpečnostnými zábranami.

Rozcvičovanie: V parku na hlavnej ulici. Rozcvičenie na skokanskej rampe a šprintérskej dráhe bude umožnené po prezentácii cca 10-15 min. pred začiatkom súťaže

Technické podmienky: Súťažiť sa bude v botaskách (nie v tretrách). Meranie výkonov bude pásmom a elektronickou časomierou.

Ceny: Pre víťazov tričká „Víťaz JBL JUMP FEST 2018“ s podpismi atletických hviezd, prví traja diplomy.

Doprava : žiacke súťaže sú termínovo naplánované tak, aby mimokošickí hostia JBL JUMP FEST a súťažiaci žiaci stihnúť IC vlak do Bratislavy. Program „Šprintérsko-skokanského dvojboja žiakov ZŠ“ umožňuje „cezpoľným“ absolvovať preteky poobede a môcť zostať aj na pretekoch Elite od 16,00.

————————————————————–

Č A S O V Ý   R O Z P I S

 

Šprintérsko-skokanský dvojboj žiakov ZŠ

Streda, 5.9.2018

            9:00 – 10:00     Diaľka dievčatá ročníky 2009-2011

            9:15 – 9:45       50 yardov chlapci ročníky 2009-2011 

            10:00 – 11:00   Diaľka chlapci ročníky 2009-2011

            10:15 – 10:45   50 yardov dievčatá ročníky 2009-2011

            11:00 – 12:00   Diaľka dievčatá ročníky 2006-2010

            11:15 – 11:45   50 yardov chlapci ročníky 2006-2010

            12:00 – 13:00   Diaľka chlapci ročníky 2006-2010

            12:15 – 12:45   50 yardov dievčatá ročníky 2006-2010

Cezpoľní :

             13:00 – 14:00   Diaľka dievčatá všetky ročníky

            13:00 – 14:00   50 yardov chlapci všetky ročníky

            14:00 – 15:00   Diaľka chlapci všetky ročníky

            14:00 – 15:00   50 yardov dievčatá všetky ročníky

             15:00 – 15: 20  Šprint deti ročníkov 2012 a mladší

             15:00 – 15: 20   Diaľka deti ročníkov 2012 a mladší

             15:30 – 15:45   Vyhodnotenie jednotlivcov (v priestore oproti diaľkárskemu doskočisku)